مشاهده کامل : تقسیم بندیهای گیاهان و نیازها و شرایط موثر در رشد آنها


legolasss
19-11-2010, 02:07 PM
تقسیم بندیهای گیاهان و نیازها و شرایط موثر در رشد آنها
انواع ریشه:
1-ریشه ذخیره ای:این نوع ریشه ها در بعضی گیاهان دوساله و چند ساله وجود داشته و سر شار و متراکم از مواد غذایی بوده است مثل ترب..

2- ریشه های هوایی:انواع زیادی از گیاهان مناطق استوایی و بالای سطح زمین دارای ریشه هایی به نام ریشه های هوایی بوده که کار آنها جذب آب باران و شبنم ذخیره آن و در عمل تنفس به کار میرود

3-ریشه های نگهدارنده: بالاتر از یقه(طوقه) قرار دارد علاوه بر ریشه های که در زمین منشاء میگیرند پیدا شده و جذب آب و مواد معدنی و استحکام گیاه را بر عهده داشته مثل ذرت

legolasss
19-11-2010, 02:07 PM
طوقه: محل اتصال ریشه و ساقه را طوقه گویند

گره:قسمتهای بر آمده روی ساقه که برگها از آن خارج میشوند و حد فاصل دو گره میانگره نام دارد

جوانه: ساقه بسیار جوان و کوچک که توسط فلس بسیار سخت پوشیده شده است

1-جوانه انتهایی:مسئول طویل شدن گیاه است

2-جوانه جانبی: که در مجاور برگها مسول تشکیل گل و ساقه فرعی است

انواع ساقه:

1- بالا رونده: دارای رشد بالا رونده و به تکیه گاه تکیه کرده و به سمت بالا حرکت میکنند مانند نیلوفر..

2-رونده: به صورت خوابیده بوده ودارای گره بوده که از آن ریشه نابجا تشکیل میشود مانند عشقه که دارای گره بوده و از محل گره تولید ریشه میکند

3-ساقه گوشتی: ساقه و برگ ها سبز بوده و قادر به ساختن غذا هستند و دارای مقدار زیادی ذخیره آب مانند کاکتوسها

4- ساقه زیر زمینی : به عنوان ذخیره غذا برای گیاه بوده مانند سیب زمینی

5- ریزوم : به صورت افقی میباشد و مقداری نشاسته در آن زیاد بوده مانند مرغ

6-غده:این نوع ساقه دارای بخش ضخیم و متورم و انشعابات زیرزمینی دارد و چشمهای پراکنده داشته که به عنوان گره بوده مانند سیب زمینی

7-کورم: ساقه زیر زمینی کوتاه و ضخیم شده و گوشت دار است و رشد کندی دارد

الف)کورم دارای گره که فقط برای یک فصل رشد دوام دارد مانند گلایول

ب)کورم بدون گره چندین فصل رشد میکند مانند زعفران

8-پیاز: ساقه بسیار کوتاه و پوشیده از فلس پیازیگوشتی و ضخیم برگهای تغیر شکل یافته است مانند سوسن

legolasss
19-11-2010, 02:08 PM
برگ:بخش پهن شده و گسترش یافته گیاهی و متصل به ساقه است ولی رشد برگ محدود است برگ از پهنک و دمبرگ تشکیل شده است
انواع برگ از نظر پهنک:

1-ساده:دارای پهنک تقسیم نشده است

2-مرکب: دارای پهنک چند قسمتی است

طرز قرار گرفتن برگها روی ساقه:

1- متقابل: هر گره فقط دو برگ رو به روی هم خارج میشود

2-متناوب:از هر گره فقط یک برگ خارج میشود

3-مارپیچی:چند برگ از هر گره به صورت نامنظم خارج میشود

انواع رگبرگ:

1- رگبرگ موازی:گیاهان تک لپه ای رگبرگهای موازی دارند مانند لاله

2- رگبرگ پنجه ای:مانند موز

3-رگبرگ شانه ای مانند سیب و گلابی

دوام برگ:در گیاهان میزان دوام برگ کم بوده و در پاییز خزان میکند گیاهان همیشه سبز دوام بیش از یکسال است و در گیاهان یکساله با پایان عمر گیاه از بین میرود

گیاهان از نظر دوام برگ ها 3 دسته اند:

1-گیاهان معتدله:که برگهای آنها در پاییز خزان میکند مثل انواع درختان میوه

2-گیاهان همیشه سبز:که دوام برگ آن بیشتر از یکسال است و در زمستان خزان ندارند مثل کاج و سرو

3-گیاهان یکساله :دوام برگ تا انتهای عمر گیاه است مانند غلات

legolasss
19-11-2010, 02:08 PM
گل:در اکثر گیاهان که به روش جنسی تکثیر میشوند موجب بقای گیاه میشود
اجزای تشکیل دهنده گل:
کلاله
خامه
بساک
میله
گلبرگ
تخمدان
کاسبرگ
نوش جای
نهنج
دمگل
گل آذین: طرز قرار گرفتن گلها روی ساقه گل دهنده

1-گل آذین چتری در هویج

2-گل آذین سنبله ای در غلات

3-گل آذین خوشه ای در شب بو

میوه:میوه تخمدان رسیده است و یا قسمت گوشتی و بعضا خوراکی گیاه است که دارای انواع

1- ساده: میوه هایی که از یک تخمدان ایجاد میشوند که بیشتر در گیاهان گلدار وجود دارد

2-مجتمع :این میوه ها از چند گل جدا از هم که بر روی یک گل آذین متراکم بوجود آمده است مثل آناناس و انجیر

3- مرکب:یک گل چند میوه را بوجود می آورد مانند تمشک و توت فرنگی

legolasss
19-11-2010, 02:09 PM
تقسیم بندی از نظرنیاز رطوبتی
1-گیاهان با نیاز رطوبتی نسبی بالا 75-90% مانند انواع سرخس ها...

2-گیاهان با نیاز رطوبتی نسبی متوسط 50-75% مانند برگ بیدی- سیکلامن - نخل زینتی....

3-گیاهان با نیاز رطوبتی نسبی کم 25-50% مانند کالانکوله - سدم

legolasss
19-11-2010, 02:10 PM
تقسیم بندی از نظر شدت نور
1-سایه دوست: گیاهانی هستند که به شدت نور کمی نیاز دارند و باید دور از نور مستقیم خورشید باشند مانند فیلودندرون -پتوس -برگ عبایی- برگ بیدی- فاستیا- مارانتا- ....

2- گیاهان سایه آفتاب دوست : حد فاصل بین گیاهان سایه دوست و آفتاب دوست هستند مانند دیفن باخیا- حسن یوسف - بنجامین ابلق -کرتون - -بگونیا....

3- گیاهان آفتاب دوست: گیاهانی هستند که در یک محدوده وسیع شدت نور رشد کرده مانند زرشک- یاس زرد...

legolasss
19-11-2010, 02:11 PM
تقسیم بندی از نظر احتیاجات دمایی
1-گیاهانی که هوای خنک را دوست دارند: به حد اقل درجه حرارت 5-8 درجه سانتی گراد و حد اکثر13-16 درجه سانتی گراد نیاز دارند مانند آروکاریوم-پامچال-سیکلامن...

2-گیاهانی که هوای ملایم را دوست دارند: به حد اقل 10-13 درجه سانتی گراد و حد اکثر 18-21 درجه سانتی گراد نیاز دارند مانند گندمی -سجافی-برگ عبایی -مارچوبه -کلادیوم -فی***....

3-گیاهانی که هوای گرم را دوست دارند: به حد اقل 16-19 درجه سانتی گراد و حد اکثر 28-30 درجه سانتی گراد نیاز درند مانند دیفن باخیا- آناناس -آنتوریوم...

legolasss
19-11-2010, 02:12 PM
تقسیم بندی گیاهان بر اساس بخش های هوایی
1- گیاهان چوبی(خشبی): مثل درختان و درختچه ها با ساقه های چند ساله که طول و قطر ریشه در آنها هر ساله افزایش میابد

3-گیاهان نیمه خشبی: حد فاصل بین گیاهان چوبی و علفی را که ساختار محکم تری نسبت به گیاهان علفی دارند

2-گیاهان علفی: که دارای بخشهای هوایی نسبتا کوتاه عمر و بافت نرمی دارند

legolasss
19-11-2010, 02:13 PM
تقسیم بندی بر اساس عکس العمل به طول روز:
1-گیاهان روز بلند:انتقال از مرحله رشد رویشی به مرحله زایش در گیاهان روز بلند همراه با افزایش طول روز تسریع میابد و روزهای کوتاه منجر به تاخیر در گلدهی آنها میشود

2-گیاهان روز کوتاه:انتقال از مرحله رشد رویشی به مرحله زایشی در گیاهان روز کوتاه همراه با کاهش طول روز تسریع میابد و روزهای بلند منجر به تاخیر در گلدهی آنها میشود

3-گیاهان روز خنثی:گیاهانی هستند که به طول روز حساسیتی نشان نمیدهند

legolasss
19-11-2010, 02:14 PM
تقسیم بندی بر اساس طول زندگی:
1-یکساله: که طول عمر در آنها کوتاه و چرخه ی زندگی از رویش دانه تا تولید دانه در یک فصل انجام میگیرد مثل غلات..

2-که معمولا در سال اول رشد رویشی و در سال دوم رشد زایشی دارند و تولید گل به همراه دارند مثل چغندر و هویج..

3-چند ساله:گیاهانی که از سالی به سال دیگر با دوره متغییر گل دهی همراه بوده مثل درختان میوه

legolasss
19-11-2010, 02:15 PM
تقسیم بندی بر اساس نیاز آبی
1- گیاهانی که اب زیادی نیاز دارند و باید خاک آنها همیشه مرطوب باشد و نیاید خاک آنها خشک شود مانند نخل مرداب -مارانتا -دراسنا

2- گیاهانی که آب کمتری نیاز دارند و خاک آنها تقریبا به نسبت مرطوب باشد و خاک گلدان میتواند برای مدت کوتاهی خشک شود مانند پتوس-پیله آ -نخل زینتی -پیرومیا

3- گیاهان گوشتی و مقاوم به خشکی که آب کمتری نیاز دارند مانند سانسیوریا -کاکتوس -برگ انجیزی